Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013
Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013
Chùa Từ Ðàm ở Huế

Chùa Từ Ðàm Chùa tọa lạc ở phường Trường An, cách thành phố Huế khoảng 2 km về hướng Nam. Cấu trúc chung của chùa được gọi là "k...

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013
Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013
Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013